Print deze pagina

Welkom/wolkom

Welkom op de website van Bureau Antsje Zwart.
Bureau Antsje Zwart is een bureau voor schuldhulpverlening. Wij bieden sinds 2005 specialistische hulp aan particulieren bij het oplossen van problematische schulden. Dat betekent dat we organiseren, bemiddelen en begeleiden om tot een passende oplossing te komen. Ons bureau is tweetalig. U kunt er zowel in het Fries als in het Nederlands terecht.

Kennis

Het oplossen van situaties met problematische schulden vereist uitgebreide specialistische kennis en ervaring met de wet- en regelgeving op dat gebied. Bureau Antsje Zwart is in Friesland specialist op het gebied van schuldhulpverlening.

Betrokkenheid

Op basis van onze jarenlange ervaring begrijpen wij dat een situatie van problematische schulden een slopend effect heeft op u en uw eventuele gezin. Vaak is er al langere tijd sprake van een schrijnende situatie of van dreigende huisuitzetting of afsluiting van nuts-voorzieningen. Vanuit onze betrokkenheid streven wij ernaar zo snel mogelijk een situatie van inzicht, overzicht, structuur en rust voor u te bereiken.

Vertrouwd

Bureau Antsje Zwart is opgenomen in het overzicht Bewindvoerders die schuldhulpverlening uitoefenen (Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp).
Daarnaast is Antsje Zwart beschermingsbewindvoerder. Ze voldoet aan de criteria die de kantonrechter stelt.
Voor beide beroepsgroepen is zij lid van de branchevereniging, resp. de BBW en de NBPB.

Daarom dus!

Bureau Antsje Zwart biedt de optimale combinatie van deskundigheid, ervaring, snelheid, zorgvuldigheid en betrokkenheid bij u als klant. In het gehele traject zullen wij optreden als bemiddelaar, waarbij wij streven naar de beste oplossing voor uw situatie. Neem vrijblijvend contact met ons op!